news

 
 
Increasing the Competitiveness and Business Efficiency of the Company Kaspar papir d.o.o.
Feb 2018

In October 2017, the company Kaspar papir d.o.o. began with the implementation of the project titled “Increasing the Competitiveness and Business Efficiency of the Company Kaspar papir d.o.o. through the Procurement of New Machinery and ICT Solutions”. The project is co-funded by the European Rural Development Fund under the “E-impuls” call for tender.

Applicant:
Kaspar papir d.o.o.
Total project value:
HRK 883,879.55
Amount of EU co-funding:
HRK 299,999.94
Period of implementation:
2 October 2017 – 2 April 2019
Project leader and contact person:
Danijel Trstenjak, tehnički direktor, danijel@kaspar-papir.com
 

The project consists of the following investment elements:

 1. Procurement of manufacturing machinery and equipment
 2. Procurement of logistics and material-handling equipment
 3. Procurement of quality testing equipment
 4. Procurement of ICT systems for business management
 5. Advertising and publicity
 6. Project management and administration

The purpose of the project is to increase the competitiveness of the company by procuring manufacturing equipment and removing a series of manufacturing bottlenecks.

The project will fulfil the prerequisites for sustainable growth and development as well as increase the competitiveness of the company. It will enable the retention of 16 jobs, recruitment of 4 persons, and an increase in the revenue from sales by 47%, which will have a positive impact on the target groups – the company and its employees.

The project is co-funded by the European Union from the European Regional Development Fund.

For more information, please visit:

 
 
 
Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja tvrtke Kaspar papir d.o.o. kroz nabavu novih strojeva i IKT rješenja
Veljača 2018

Tvrtka Kaspar papir d.o.o. je u listopadu 2017. godine započela s provedbom projekta “Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja tvrtke Kaspar papir d.o.o. kroz nabavu novih strojeva i IKT rješenja“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu poziva „E-impuls“.

Nositelj projekta:
Kaspar papir d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta:
883.879,55 kn
EU udio u financiranju projekta:
299.999,94 kn
Razdoblje provedbe:
2. listopada 2017. - 2. travnja 2019.
Voditelj projekta i kontakt osoba:
Danijel Trstenjak, tehnički direktor, danijel@kaspar-papir.com
 

Projekt čine sljedeći elementi ulaganja:

 1. Nabava strojeva i opreme za proizvodnju
 2. Nabava logističko-manipulativne opreme
 3. Nabava opreme za testiranje kvalitete
 4. Nabava IKT sustava za upravljanje poslovanjem
 5. Promidžba i vidljivost
 6. Upravljanje projektom i administracija

Svrha projekta jest povećati konkurentnost tvrtke nabavom proizvodne opreme te uklanjanjem niza uskih grla u proizvodnji.

Projekt će osigurati preduvjete za održiv rast i razvoj te povećanje konkurentnosti tvrtke. Omogućit će očuvanje 16 radnih mjesta, zapošljavanje 4 osobe i povećanje prihoda od prodaje za 47% što će imati pozitivan efekt na ciljne skupine – tvrtku i zaposlenike.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Više informacija na:

 
Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost tvrtke Kaspar papir d.o.o.