news

 
 
Successful implementation of the project
Travanj 2019

In April 2019, the company Kaspar papir d.o.o. successfully completed with the implementation of the project titled “Increasing the Competitiveness and Business Efficiency of the Company Kaspar papir d.o.o. through the Procurement of New Machinery and ICT Solutions”. The project is co-funded by the European Rural Development Fund under the “E-impuls” call for tender. The total contract value of the project is 883.879,55 kn.

The project has directly contributed to fulfil the prerequisites for sustainable growth and development as well as increase the competitiveness of the company.

Applicant:
Kaspar papir d.o.o.
Total project value:
HRK 883,879.55
Amount of EU co-funding:
HRK 299,999.94
Period of implementation:
2 October 2017 – 2 April 2019
Project leader and contact person:
Danijel Trstenjak, tehnički direktor, danijel@kaspar-papir.com
 

The project is co-funded by the European Union from the European Regional Development Fund.

 

For more information, please visit:

 
The contents of this article are an exclusive responsibility of the company Kaspar papir d.o.o.
 
 
 
 
Uspješno je proveden projekt
Travanj 2019

Tvrtka Kaspar papir d.o.o. je u travnju 2019. godine uspješno završila provedbu projekta “Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja tvrtke Kaspar papir d.o.o. kroz nabavu novih strojeva i IKT rješenja“ koji je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu poziva „E-impuls“. Projekt se provodio 18 mjeseci u suradnji s HAMAG-BICRO te Ministarstvom poduzetništva i obrta, a ukupna vrijednost projekta je 883.879,55 kn.

Provedbom projekta osigurani su preduvjeti za održiv rast i razvoj te povećanje konkurentnosti tvrtke jer je nabavljena nova proizvodna oprema i uklonjen je niza uskih grla u proizvodnji.

Nositelj projekta:
Kaspar papir d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta:
883.879,55 kn
EU udio u financiranju projekta:
299.999,94 kn
Razdoblje provedbe:
2. listopada 2017. - 2. travnja 2019.
Voditelj projekta i kontakt osoba:
Danijel Trstenjak, tehnički direktor, danijel@kaspar-papir.com
 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Više informacija na:

 
Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost tvrtke Kaspar papir d.o.o.